جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

مشخصات فنی اسکله و انبارها

 

                                                انبار:

نوع انبار تعداد مساحت
انبار سرپوشیده شماره 1 1 720مترمربع
انبارسرپوشیده شماره 2 1 720 مترمربع
انبار سرپوشیده شماره 3 1 1200 مترمربع
محوطه روباز 1 7000 متر مربع

                          اسکله:

نوع اسکله تعداد طول اسکله عرض اسکله عمق آبخور
اسکله باری 1 120 متر 8 متر 3 متر
اسکله مسافری 1 5/27 متر 5/5 متر 5/2 متر
اسکله صادرات مواد معدنی   1 20 متر  12 متر  4 متر 
اسکله صادرات کالای عمومی   1 68 متر  10 متر   4 متر