جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

کنترل و بازرسی

کنترل و بازرسی شناورهای سنتی(موتورلنج های باری)

- بازرسی مستمر و هدفمند از شناورهای موجود در بندر گناوه
- استاندارد نمودن وسایل ایمنی شناورها
- بازرسی و الزام نمودن مالکین جهت به همراه داشتن گواهینامه های(ثبت ، ایمنی،بیمه،لایف رافت ،شارژ کپسول)
- الزام جهت بیمه نمودن کلیه شناورها (باری و مسافری)
بازرسی ثبت شناورها(تأئید اصالت، تعویض موتور وتعمیر لنج)
- بازرسی از موتورلنجها جهت تعویض موتور،تعمیر لنج و تأئید اصالت
- بازرسی از قایق های تفریحی جهت تعویض موتور
-بازرسی از موتورلنج های صیادی جهت تعمیر و یا تعویض موتور
*بازرسی و کنترل و نظارت مداوم بر قایق های تفریحی در ایام نوروز هر ساله
-بازرسی وسایل ایمنی قایق ها(حلقه، جلیقه ، کپسول آتش نشانی، طناب و لنگر)
-بازرسی از بدنه قایق ها(دارای رنگ آمیزی و فاقد شکستگی در بدنه)
-بازرسی از موتور قایق ها ( نحوه عملکرد و نحوه استفاده و استقرار متعلقات آن)
- بازرسی از گواهینامه های قایق ها (ثبت و ایمنی که میبایست معتبر باشد)
- صدور و تأئید کارتها و صدور اجازه حرکت قایق ها
- ارائه جلیقه های نجات خریداری شده توسط اداره به نماینده قایق ها
- کنترل و نظارت بر قایق ها از تاریخ 25 اسفندماه لغایت 15 فروردین ماه هر سال
- نظارت بر قایق ها طی دو مرحله در روز و در صورت مشاهده تخلف از فعالیت آنها جلوگیری بعمل می آید.
- دریافت گزارشات هواشناسی جهت انجام فعالیت در شرایط جوی خوب
- نظارت بر فعالیت جت اسکی ها
* اقدامات کنترل و بازرسی جهت ایمنی موتورلنجها
- استاندارد نمودن جلیقه ها
- استاندارد نمودن حلقه ها
- تهیه کپسول آتش نشانی دارای گواهینامه شارژ
- ایمن نمودن سیستم روشنایی موتورخانه
- داشتن لایف رافت با گواهینامه معتبر
- نصب بوق بر روی شناور
- تهیه و نصب چراغهای راه استاندارد مخصوصاً(سینه و پاشنه)
- رنگ آمیزی نمودن مخازن سوخت و آب طبق مصوبه سازمان
* کنترل ، بازرسی و نظارت بر اسکله و شناورهای مسافربری مسیر گناوه - خارگ
از بدو استقرار اداره بندر گناوه تعداد 10 فروند اتوبوس دریایی بصورت غیر ایمن اقدام به جابجایی مسافر می نمودند و با توجه به ساخت اسکله مسافری و تردد کشتی مسافربری صدف خلیج فارس در سال 85 ضمن متمرکز کردن همه فعالیتهای شناورهای مسافربری بر روی اسکله ، فعالیت اتوبوسها محدودتر و فشار بر روی آنها جهت رعایت هر چه بهتر موارد ایمنی و عدم خروج در هر وضعیت جوی و انجام بازرسی های مکرر و توقیف آنها باعث گردید تا مالکان اقدام به خرید یک فروند کشتی مسافری 75 نفره (عاج) نمودند، این امر سبب شد تعداد 5 فروند اتوبوس بدلیل توقیف های مکرر از سرویس دهی خارج گردند. در سال 88 با اضافه شدن یک فروند کشتی مسافری دیگر (پاکروان) به مسیر مذکور و با وقوع حادثه غرق شدن اتوبوس دریایی (فالکن) و فون سه نفر ، فعالیت آنها برای همیشه از طرف اداره کل ممنوع اعلام گردید . در آذرماه 88 یک کشتی دیگر (دانات دبی)به مسیر گناوه - خارگ اضافه شد و فشار بر روی کشتی های دیگر (صدف و عاج ) بیشتر گردید و با توقیف های طولانی و بازرسی فشرده با همکاری بازرسان اداره کل فعالیت کشتی صدف خلیج فارس در پایان سال 88 ممنوع اعلام شد و هم اکنون اعمال فشار بر روی کشتی پاکروان و عدم خروج در هر وضعیت جوی فعالیت آنها را محدود نموده ایم.

کشتی های فعال خط گناوه - خارک

کشتی بهاره

شماره ثبت :764

تعداد مسافر: 235 نفر

نوع شناور: مسافربری