جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

سرمایه گذاری های در حال انجام

  • احداث سه پست اسکله خصوصی جهت تخلیه کالای شناورهای سبک مجهز به سیستم تسمه نتاله با سرمایه گذاری معادل هفت میلیارد ریال
  • احداث یک پست اسکله خصوصی صادراتی
  • احداث یک چست اسکله کانتینری برای شناورهای زیر 3 هزار تن و خرید تجهیزات ترمینال کانتینری به ارزش بیست میلیارد ریال
  • احداث سایت ترمینال کانتینری به وسعت 30 هکتار با سمایه گذلری 40 میلیارد ریال
  • تهیه و نصب سیستم جامع دریایی و بندری مکانیزه
  • خرید یا اجاره 2 فروند شناور راهنمابر
  • واگذاری حق بهره برداری از بندر گناوه به همراه سرمایه گذاری تکمیلی  و اساسی و فروش تجهیزات از طرف مالک به بهره بردار به منظور ارائه کلیه خدمات بندری مربوطه (تخلیه و بارگیری) با حجم سرمایه گذاری کلی 18 میلیارد ریال در طول 25 سال قرارداد