جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

چشم انداز بندر گناوه پس از تکمیل پروژه ها

بندر گناوه پس از اتمام طرح های توسعه ای، تبدیل به یک بندر کانتینری با حجم جابجایی سالانه 36 هزار TEU و صادرات غیر نفتی سالانه 120000 تن خواهد شد.سرمایه گذاری و اشتغال زایی تحقق یافته

  • سایت اداری متمرکز
  • محوطه ی روباز
  • خاکریزی و استحصال زمین
  • اشتغال مستقیم 40 نفر توسط شرکت تعاونی بندر سازان گناوه
  • اشتغال بیش از 350 نفر کارگر جهت تخلیه و بارگیری
  • اشتغال 50 نفر راننده کامیون جهت جابجایی کالای حمل یکسره
  • خرید بیش از 40 دستگاه تریلر حمل کالا توسط شرکت تعاونی بندر سازان گناوه و اشتغال 80 نفر و ایجاد 2000 فرصت شغلی با افزایش تعداد سفرهای دریایی